ตรวจสอบง่าย ส่งของได้ไว

การตรวจรับคำสั่งซื้อ

สามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” และทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก จำนวนเลขที่ไม่ใช่เลข 0 เพื่อดูรายละเอียดของคำสั่งซื้อ
 2. จัดเตรียมสินค้า และบรรจุลงกล่องให้ได้มาตรฐานการบรรจุสินค้า
 3. คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง”
 4. คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" เมื่อสามารถบรรจุสินค้าทุกชิ้นในคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ในบรรจุภัณฑ์เดียว
 5. คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุสินค้าชิ้นนั้น ๆ ลงในบรรจุภัณฑ์เดียวกันกับสินค้าอื่นได้ และจำเป็นต้องแยกบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง
 6. ตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งของร้านค้า และคลิก “สร้างแพคเกจ”
 7. ใส่หมายเลขใบกำกับภาษีของร้านค้า (ถ้ามี) เพื่ออ้างอิงกับหมายเลขคำสั่งซื้อของลาซาด้า และคลิก “บันทึกหมายเลขใบกำกับสินค้า”
 8. คลิก “ฉลากสำหรับจัดส่ง” เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับจัดส่งสินค้า โดยทำการพิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด
 9. คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” หรือ Ready to ship เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถปิดหน้าต่างนี้ได้เลย
 10. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกเปลี่ยนสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” ทั้งนี้ร้านค้าต้องมั่นใจว่าสามารถจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อนั้นได้ทันที

 

วิธีการจัดส่งสินค้า แบบจุดบริการ Thai Post Drop-off และ Kerry Drop-off

 1. การส่งสินค้าของร้านค้าจะต้องส่งสินค้าเมื่อสถานะคำสั่งซื้อถูกปรับเป็น "พร้อมสำหรับการจัดส่ง“
 2. ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" ก่อนเวลา 16.00 น. จะต้องส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop-off ในวันทำการถัดไป
 3. ปรับสถานะเป็น “พร้อมสำหรับการจัดส่ง" หลังเวลา 16.00 น. จะต้องส่งสินค้าที่จุดบริการ Drop-off ใน 2 วันทำการถัดไป
 4. การส่งสินค้าจะต้องมีเอกสารกำกับที่กล่องทุกกล่อง เพื่อยืนยันและเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้าให้บริษัทขนส่ง

ตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อทั้งหมด หมายถึง คำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า

 1. อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง คำสั่งซื้อที่รอการดำเนินการ (คำสั่งซื้อใหม่)
 2. พร้อมสำหรับการจัดส่ง หมายถึง คำสั่งซื้อที่ถูกยืนยันพร้อมสำหรับการจัดส่งแล้ว
 3. ได้รับการจัดส่ง หมายถึง คำสั่งซื้อที่กำลังถูกจัดส่งให้กับลูกค้า
 4. เสร็จสิ้น จัดส่งเรียบร้อย, ยกเลิกแล้ว, การจัดส่งล้มเหลว และ ถูกตีกลับ

Growth Center

Growth Center คือเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการร้านค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยจะแสดงข้อมูลที่ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ในการปรับปรุงร้านค้า ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ร้านค้าควรยึดถือตามนโยบายต่าง ๆ ของลาซาด้า รวมทั้งกิจกรรมความท้าทายที่ผู้ขายสามารถเข้าร่วมเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษได้

Challenge

ชาเลนจ์ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำผู้ขายถึงวิธีการบริหารร้านที่เปิดกับลาซาด้า ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ใน Seller Center เมื่อผู้ขายที่ทำชาเลนจ์สำเร็จจะได้รับรางวัลสุดพิเศษ  แบ่งออกเป็น

 1. ชุดชาเลนจ์ขั้นพื้นฐาน – ชุดชาเลนจ์ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยรายการชาเลนจ์ต่าง ๆที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ขายที่มีรายได้ 30 วันที่ผ่านมาน้อยกว่า USD 1,000 และผู้ขายรายใหม่ที่เข้าร่วมขายสินค้าบนลาซาด้าภายใน 90 วันโดยเฉพาะ ผู้ขายจำเป็นที่จะต้องทำชาเลนจ์แต่ละด่านให้สำเร็จ และไม่สามารถข้ามหรือเลือกด่านเองได้
 2. ชุดชาเลนจ์ขั้นสูง - ชาเลนจ์ขั้นสูง คือความยากที่เพิ่มขึ้นของแต่ละชาเลนจ์ เป็นการแนะนำผู้ขายถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะได้รับอัตราการเข้าถึงร้านค้า และยอดขายที่ดีขึ้น ร้านค้าจะได้รับรางวัลหลังจากที่ทำชาเลนจ์ขั้นสูงสำเร็จ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถค้นหาชื่อร้านค้าได้บนแอพลิเคชันลาซาด้า
 3. ชาเลนจ์ที่เกิดตามฤดูกาล - ชาเลนจ์ที่เกิดตามฤดูกาล เป็นการแนะนำผู้ขายที่ให้เข้าร่วมแคมเปญ สร้างโปรโมชัน การตกแต่งร้านค้ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความโดดเด่น และดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นยอดขายที่สูงขึ้นตามมา

ผู้ขายสามารถเข้าทำส่วนของชาเลนจ์ได้โดยเข้าผ่าน Seller Center หน้าหลัก หรือเข้าผ่านหน้าศูนย์พัฒนาธุรกิจใน Seller Center บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 สินค้าถูกปฏิเสธเนื่องจากมีรายงานถึงการละเมิดนโยบายคุณภาพสินค้า (PQI)

 1. คะแนนคุณภาพสินค้ามีจุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อตรวจสอบและวัดค่าคุณภาพสินค้าบนเวปไซต์ลาซาด้า โดยเป็นการรายงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าซึ่งมาจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้านั้นๆโดยตรง ข้อมูลการรายงานมาจาก 3 แหล่งด้วยกันคือ ดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า ข้อมูลจากแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลจากแผนกรับคืนสินค้า
 2. ลาซาด้าจะทำการตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเมื่อลูกค้ารายงานถึงปัญหาเข้ามา และทำการวัดค่าคะแนนคุณภาพสินค้า หากสินค้านั้นๆไม่ผ่านมาตราฐานที่ตั้งไว้ ลาซาด้าจะทำการปิดสินค้านั้นไว้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีเสมอไป
 3. เพื่อทำการเปิดสินค้าให้ออนไลน์อีกครั้ง ร้านค้าต้องส่งวิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละ SKU เข้ามาที่นี่ หลังจากที่ร้านค้าส่งวิธีแก้ไขปัญหาเข้ามาลาซาด้าจะทำการตรวจสอบคุณภาพ และวิธีการแก้ไขที่ตรงประเด็น หากผ่านการตรวจสอบเราจะทำการออนไลน์สินค้าให้อีกครั้งหนึ่ง หากสินค้าถูกรายงานเข้ามาหลังจากที่ทำการเปิดสินค้าให้ออนไลน์แล้ว เราจะดำเนินการปิดสินค้านั้นอีกครั้ง
 4. เหตุผลการปฏิเสธเนื่องจากคุณภาพสินค้า มีดังนี้

เหตุผล

คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

สินค้าไม่เหมือนที่โฆษณาไว้

แก้ไขข้อมูลสินค้าให้ตรงกับสินค้าที่ขาย

สินค้าเสียหายหรือมีตำหนิ

ยกเลิกการขาย SKU ที่มีปัญหา หรือเปลี่ยนสต๊อกสินค้า

สินค้าหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

ยกเลิกการขาย SKU ที่มีปัญหา หรือเปลี่ยนสต๊อกสินค้า

ส่งสินค้าไม่ครบ

แก้ไขปัญหาจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าผิดชิ้น

แก้ไขปัญหาการแพคสินค้า

สินค้าลอกเลียนแบบ

ส่งหลักฐาน (เพื่อยืนยันข้อมูลสินค้า)

สินค้ามีร่องรอยการใช้งาน

ยกเลิกการขาย SKU ที่มีปัญหา หรือเปลี่ยนสต๊อกสินค้า

 

 รอบจ่ายเงินของลาซาด้าผู้ขายจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ?

ขั้นตอนการชำระเงินใน Lazada

 

การติดต่อลาซาด้า

 1. คลิกที่รูปโลโก้ชื่อร้าน
 2. เลือก Help Center

 1. ถ้าต้องการแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ ให้เลือก “แชทกับเรา”

 1. หากมีข้อสงสัยที่ไม่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ สามารถคลิกหัวข้อที่สงสัยได้ตามไอคอนที่แสดง

 

 

การดึง Traffic จาก Social Media

 1. Referral รู้จักการสร้าง Traffic จากเว็บไซต์อื่น ๆ Referral คือการที่เว็บไซต์นั้นได้รับ Traffic จากเว็บไซต์อื่น ซึ่งประโยชน์นั้นมีมากมาย และสำหรับวิธีการสร้าง referral traffic ก็มีมากมาย เช่น การซื้อ Banner, การทำบทความ Advertorial, การ tie-in Post ใน Facebook Page หรือการแลกลิงก์อื่น ๆ อีกมากมาย
 2. สร้าง Traffic จากพื้นที่แสดงความคิดเห็นตามชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตอบคำถามและข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้า และการแสดงความคิดเห็นตามชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจมองดูว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัย แต่ในอีกความหมายคือการได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคและเข้าใจความหมาย ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด การมอบความรู้ ตอบคำถามและข้อสงสัย การทำให้ดูประโยชน์กับพื้นที่ในส่วนนั้นจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้เพิ่มขึ้น เมื่อมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้น เว็บไซต์ของเราก็อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ และนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม Traffic

 

การสร้างแบรนด์ร้านค้าบนลาซาด้า

การสร้างแบรนด์โดยอัตโนมัติคืออะไร ?

การสร้างแบรนด์โดยอัตโนมัติ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่กระบวนการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันเพื่อให้กระบวนการและการใช้งาน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้การสร้างอัตโนมัติจากระบบ ไม่จำเป็นต้องส่งแบบคำร้องเพื่อเพิ่มแบรนด์สินค้าอีกต่อไป ลดระยะเวลาการส่งและตรวจสอบคำร้อง เพื่อให้การสร้างแบรนด์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์โดยอัตโนมัติ

 1. เข้าไปที่หน้าข้อมูล SPU และวางเม้าส์ไว้ตรงที่เครื่องหมาย ! ตรงหัวข้อ แบรนด์ (Brand) จะปรากฏลิ้งก์เพื่อเข้าสู่การสร้างแบรนด์ หรือเข้าไปที่ลิ้งก์

https://sellercenter.lazada.co.th/product/publish/brand

 1. พิมพ์ชื่อแบรนด์ที่ต้องการสร้าง จากนั้น กดปุ่ม Submit เพื่อส่งข้อมูล หากมีแบรนด์ดังกล่าวในระบบอยู่แล้ว ระบบจะแสดง popup error ขึ้นมา
 2. หากส่งข้อมูลสำเร็จ จะได้รับข้อความ Success กรุณาตรวจสอบกรุณาตรวจสอบอีเมล์แจ้งผลการสร้างแบรนด์สินค้า จากนั้นสามารถสร้างสินค้าโดยใช้แบรนด์ที่ท่านสร้างไว้ได้

 

 เคล็ดลับในการพัฒนาร้านค้า

 1. สินค้าที่มีรูปถ่ายน้อยกว่า 3 รูป จะถูกจัดเป็น “Image Quantity” ร้านค้าสามารถอัปโหลดรูปภาพมากกว่า 3 รูป เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า
 2. สินค้าที่มีเรตติ้ง 2 หรือต่ำกว่า จะถูกจัดเป็น “Product Rating” เราขอแนะนำให้คุณทำการปรับปรุงเรตติ้งของสินค้า และคุณสามารถตอบกลับลูกค้าแต่ละคนที่ให้เรตติ้งได้ เพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมสินค้าของคุณถึงมีเรตติ้งที่ต่ำและอาจมีการเสนอเพื่อการปรับปรุงเรตติ้งที่ดีขึ้น
 3. Product Description Quality จะถูกคำนวณจากเนื้อหาที่คุณใส่ลงในรายละเอียดสินค้า หากคุณภาพของเนื้อหาของคุณอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่สุดใน 30% ของสินค้าที่ active ทั้งหมดของคุณ จะถูกจัดเป็น “Description Quality”
 4. ในการปรับปรุงคุณภาพ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Lorikeet เพื่อนำ template ที่สามารถใช้งานได้ (ready-made template) มาใส่รายละเอียดสินค้าทั่วไป
 5. มีรูปแบบในการใส่รายละเอียดสินค้าที่เหมือนกัน โดยมีการใส่คำแนะนำสินค้า ความพิเศษของสินค้า ไฮไลท์ต่าง ๆ และคำถามที่ลูกค้าจะถาม

ใช้ภาษาที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ และรูปภาพที่ส่งเสริมรายละเอียดสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า

 1. Store Builder เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพ display ของร้านค้า เช่นการเพิ่มสินค้าแนะนำบนหน้าร้านค้า การใช้ banners ที่แสดงโปรโมชั่นสินค้าของร้านคุณ *อย่าลืมกด Publish หลังจากตกแต่งสำเร็จ
 2. เรามีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ IM performance คือ IM response ควรสูงกว่า 85% หรือค่าเฉลี่ย และ IM response time ควรสูงกว่า 30 นาที หาก IM performance มีค่าต่ำกว่านี้ระบบจะทำการแสดงคำแนะนำให้แก่คุณ โปรดเข้าสู่ระบบ IM เพื่อทำการตอบกลับคำถามของลูกค้าให้เร็วขึ้นในการปรับปรุง rate นี้
 3. ข้อมูลทุกอย่างใน Growth Center จะมีการอัปเดตวันละ 1 ครั้ง หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ คุณจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในวันถัดไป