เนื้อหาของคอร์ส
Overview คอร์ส สร้างคอร์สออนไลน์ด้วย WordPress
0/1
วิธีหาหัวเนื้อหาทำคอร์สเรียนออนไลน์ในสไตล์ของคุณ
0/2
เรียนรู้การใช้งาน Plugin Tutor LMS ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถให้กับระบบ
System Requirements PHP – 7.2 (or higher recommended) Database – MariaDB – 10.1 or higher / MySQL – 5.6 or higher WordPress 5.2.2 or higher Browser – Chrome, Firefox, Safari (recommended) Internet Explorer is not supported Apache Modules – mod_rewrite, cURL, fsockopen
0/30
Case Study 1. สร้างคอร์สออนไลน์ สอนทำน้ำสลัด ร้าน สลัดจัดให้
0/3
สร้างคอร์สออนไลน์ด้วย WordPress (Tutor LMS – The Ultimate WordPress LMS plugin)
0% เสร็จสมบูรณ์