ไม่ต้องกลัวหลงทาง เพราะมีเครื่องมือวิเคราะห์ร้านค้าคอยช่วย

เครื่องมือวิเคราะห์ร้านค้า

ในหน้านี้จะบอก ยอดขายของร้านค้า  ผู้เข้าชม  ผู้ซื้อ  ฯลฯ

Seller Access

 1. เข้าระบบ Seller Center ด้วยบัญชีที่สถานะเป็น "Seller Full Access"
 2. ไปที่เมนู "บัญชีของฉัน" > "จัดการผู้ใช้"
 3. กดที่ "เพิ่มผู้ใช้งาน"
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเลือกสถานะของบัญชีผู้ใช้งานและภาษาพื้นฐาน จากนั้นกด "บันทึก" เพื่อจบการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน
 5. สถานะของบัญชีผู้ใช้งานแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 

 • Seller Full Access - สิทธิ์ในการใช้งานทุกส่วนในระบบ
 • Seller Catalog Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู สินค้า
 • Seller Order Access - สิทธิ์ในการใช้งานเฉพาะเมนู คำสั่งซื้อ
 • Seller API Access – สิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะหน้าเริ่มต้น

Holiday Mode

เครื่องมือที่จะช่วยท่านให้สามารถตั้งค่าวันหยุดทำการของร้านท่านได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งในวันหยุดทำการของท่าน สินค้าของท่านจะถูกปิดการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีคำสั่งซื้อใด ๆ เข้าระบบ ท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ต่อผลคะแนนการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ไม่มีคำสั่งซื้อเข้าระบบ ระหว่างวันหยุดของร้านท่านเท่านั้น หากท่านมีคำสั่งซื้อคงค้างที่เข้าระบบก่อนร้านปิดทำการ ท่านยังคงต้องจัดการคำสั่งซื้อตามปกติ

ควรตั้งค่าปิดร้านล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในระบบให้เรียบร้อยก่อนวันปิดร้านจริง เช่น หากต้องการปิดร้านชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม ควรตั้งค่าปิดร้านในวันที่ 14 สิงหาคม เป็นอย่างช้า เพื่อทำการจัดส่งสินค้าที่อยู่ในระบบออกไปทั้งหมดในวันที่ 15 สิงหาคม

  

 

วิธีการตั้งค่าวันหยุดทำการ (ปิดร้านชั่วคราว)

 1. เข้าสู่ระบบ Seller Center หลังจากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
 2. ที่เมนูย่อย “ทั่วไป” เลือกคำสั่ง “Holiday mode” และระบุวันที่ที่ท่านต้องการปิดร้าน หรือหากท่านไม่ต้องการตั้งค่าใด ๆ ให้เลือกตัวเลือก “No” (สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้หากมีการเปลี่ยนแปลงการปิดร้านใด ๆ) หลังจากนั้นกด “บันทึก”
 3. ระบบจะทำการปิดร้านของท่าน ณ เวลา 00.00น. ของวันที่ท่านตั้งค่าปิดร้าน และระบบจะทำการเปิดร้านอีกครั้ง ณ เวลา 23.59น. ของวันสุดท้ายที่ท่านปิดร้าน หากท่านต้องการเปิดทำการเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งค่าไว้ ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ตามคำแนะนำข้อ 2
 4. ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนวันปิดร้านที่หน้า Homepage ของ Seller Center